วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-15 การใช้เครื่องมือพิเศษ (ช่างยนต์)
DSD-16 การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง (ช่างยนต์)
DSD-17 การปฏิบัติงานเปลี่ยนน้ำมันเบรก (ช่างยนต์)
DSD-18 การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบระบายความร้อน (ช่างยนต์)
DSD-19 การปฏิบัติงานแก้ไขวงจรไฟแสงสว่าง (ช่างยนต์)
DSD-20 การปฏิบัติงานสลับยาง (ช่างยนต์)
DSD-21 การปฏิบัติงานตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ช่างยนต์)
DSD-22 การปฏิบัติงานปรับระยะห่างลิ้น (ช่างยนต์)
DSD-89 งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน เครื่องมืองานปะผุตัวถังรถยนต์
DSD-90 งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน ความปลอดภัยในการทำงาน
DSD-91 งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การหาขนาดรอยผุและการเตรียมชิ้นงาน
DSD-92 งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การขึ้นรูปและการเตรียมบริเวณงาน
DSD-93 งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การต่อชิ้นงานและตกแต่งรอยเชื่อม
DSD-CTA 107 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG
DSD-CTA 108 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งาน
DSD-CTA 109 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามคู่มือ
DSD-CTA 110 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การบำรุงรักษาหม้อต้ม
DSD-CTA 111 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งก๊าซ NGV
DSD-CTA 112 การติดตั้งถังก๊าซท้ายรถ
DSD-CTA 113 การติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
DSD-CTA 114 การเดินท่อก๊าซ NGV
DSD-CTA 115 การปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ก๊าซ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและรับชมรายละเอียดได้โดยการคลิกที่ ลิงก์สำรอง


กลับหน้ารายการ