วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-23 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การตรวจสอบอุปกรณ์และการเตรียมตัวก่อนการขับรถยก
DSD-24 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การขับรถยกอย่างปลอดภัย
DSD-25 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การขับรถยกเข้าตักสิ่งของ
DSD-26 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การบำรุงรักษารถยก


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ