วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-27 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมจุด
DSD-28 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวสั้น
DSD-29 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อแนว
DSD-30 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวยาว
DSD-31 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวยาวส่ายลวดเชื่อม
DSD-32 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชน
DSD-33 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อมุม
DSD-34 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวท่าระดับ
DSD-35 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชนท่าระดับ
DSD-36 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าระดับ
DSD-37 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นไม่ส่ายลวดเชื่อม
DSD-38 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น
DSD-39 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวท่าเหนือศีรษะ
DSD-40 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าเหนือศีรษะ


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ