วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-41 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ประเภทของเครื่องปรับอากาศ
DSD-42 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ส่วนประกอบและหลักการทำงาน
DSD-43 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจซ่อม
DSD-44 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์ร้อน ตอนที่ 1
DSD-45 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์ร้อน ตอนที่ 2
DSD-46 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์เย็น ตอนที่ 1
DSD-47 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์เย็น ตอนที่ 2
DSD-56 การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องปรับอากาศ


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ