วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-48 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียของภาคจ่ายไฟ
DSD-49 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาคจูนเนอร์
DSD-50 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Video
DSD-51 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Vertical
DSD-52 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Horizontal
DSD-53 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาคเสียง (Audio)
DSD-54 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์ระบบควบคุมการทำงาน
DSD-55 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การปรับโหมดบริการ


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ