วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต



รหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-58 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 1
DSD-59 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 2
DSD-60 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 3
DSD-61 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 4
DSD-62 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 5
DSD-63 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 6
DSD-64 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 7
DSD-65 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 8
DSD-66 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 9
DSD-67 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 10
DSD-68 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 1
DSD-69 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 2
DSD-70 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 3
DSD-71 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 4
DSD-72 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 5
DSD-73 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 6
DSD-74 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 7
DSD-75 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 8
DSD-76 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 9
DSD-77 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 10
DSD-78 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 1
DSD-79 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 2
DSD-80 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 3
DSD-81 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 4
DSD-82 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 5
DSD-83 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 6
DSD-84 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 7
DSD-85 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 8
DSD-86 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 9
DSD-87 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 10


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก




กลับหน้ารายการ