วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-94 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน ความรู้และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์
DSD-95 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
DSD-96 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การใส่และต่อสายพาวเวอร์ และ front panel
DSD-97 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การติดตั้งซอฟต์แวร์


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ