วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-98 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในการเชื่อม
DSD-99 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม
DSD-100 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน หลักการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
DSD-101 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน ชนิดของรอยต่อ และตำแหน่งท่าเชื่อม
DSD-102 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน ความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อม และวิธีแก้ไข
DSD-103 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ (PB/2F)
DSD-104 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าตั้งเชื่อมขึ้น (PF/3F)
DSD-105 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าเหนือศีรษะ (PD/4F)
DSD-106 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมท่อต่อแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าตั้งเชื่อมขึ้น (PF/5F)


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ