วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-CTA 116 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอน การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
DSD-CTA 117 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 1
DSD-CTA 118 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 2
DSD-CTA 119 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 3
DSD-CTA 120 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 4
DSD-CTA 121 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 5
DSD-CTA 123 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 6
DSD-CTA 124 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 7
DSD-CTA 125 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 8
DSD-CTA 126 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 9
DSD-CTA 127 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 10
DSD-CTA 135 DSD-CTA 135 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 1
DSD-CTA 136 DSD-CTA 136 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 2
DSD-CTA 137 DSD-CTA 137 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 3
DSD-CTA 138 DSD-CTA 138 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 4
DSD-CTA 139 DSD-CTA 139 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับกลาง ตอนที่ 5
DSD-CTA 146 DSD-CTA 146 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 1
DSD-CTA 147 DSD-CTA 147 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 2
DSD-CTA 148 DSD-CTA 148 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 3
DSD-CTA 149 DSD-CTA 149 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 4
DSD-CTA 150 DSD-CTA 150 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับสูง ตอนที่ 5


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ