วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-CTA 130 การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว
DSD-CTA 131 การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 2 ขั้นตอนสีพื้นเกาะเหล็ก
DSD-CTA 132 การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 3 ขั้นตอนสีโป๊ว
DSD-CTA 133 การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 4 ขั้นตอนสีรองพื้น
DSD-CTA 134 การพ่นสีเพื่อซ่อมเฉพาะจุด (Spot Repair)
DSD-CTA 135 การพ่นสีเพื่อซ่อมทั้งคัน (Full Car Repair)
DSD-CTA 172 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์
DSD-CTA 173 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน การเตรียมผิวงานเพื่องานพ่นสีพื้น
DSD-CTA 174 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการพ่นสีทับหน้า
DSD-CTA 175 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการขัดสี
DSD-CTA 176 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการพ่นสารกันสนิม


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ