วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-CTA 151 แนะแนวอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
DSD-CTA 152 เกณฑ์วัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
DSD-CTA 153 วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
DSD-CTA 154 วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
DSD-CTA 155 อุปกรณ์การทำงานและการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
DSD-CTA 156 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
DSD-CTA 157 การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าและการเลือกใช้ชนิดของสายไฟ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและรับชมรายละเอียดได้โดยการคลิกที่ ลิงก์สำรอง


กลับหน้ารายการ