วีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรหัส รายการ ลิงค์หลัก ลิงค์สำรอง
DSD-CTA 161 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ การอ่านออกเสียงพยัญชนะ-สระ
DSD-CTA 162 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 1
DSD-CTA 163 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 2
DSD-CTA 164 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 3
DSD-CTA 165 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 4
DSD-CTA 166 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 5
DSD-CTA 167 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 6
DSD-CTA 168 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 7
DSD-CTA 169 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 8
DSD-CTA 170 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 9
DSD-CTA 171 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 10


สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ คลิก
กลับหน้ารายการ