ชื่อผู้แจ้ง **
เบอร์โทร **
ชื่อสถานประกอบกิจการ **
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ**
หน่วยงานที่ สปก.ไปยื่นรับรองหลักสูตร**
ปัญหา/ข้อแนะนำ **
แนบรูปภาพปัญหาที่พบ
(file jpg png หรือ gif เท่านั้น)

ถ้ากด+แนบเพิ่ม ต้องมีไฟล์แนบ หากไม่มี ต้องกด - เอาออก
รหัสคำถาม (โปรดจดรหัสนี้ไว้หรือแก้ไขใหม่ก็ได้ความยาว > 3 อักษร)
ใส่ตัวอักษรที่เห็นในภาพ

** ห้ามเว้นว่าง

หมายเหตุ : รหัสคำถาม ใช้สำหรับยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของคำถาม จะใช้ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไข/เพิ่มเติมคำถามที่ท่านได้ถามมา โดยที่ไม่ต้องไปตั้งคำถามใหม่ รวมถึง ใช้ในการแจ้งกลับมาให้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบว่า ปัญหาที่ท่านถามมานั้น ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว