โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูล
กาฬสินธุ์ ,พัทลุง ,
แนบไฟล์ข้อมูลที่เป็น pdf เท่านั้น
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทร/มือถือ
 

สำหรับเจ้าหน้าที่