ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[zip] 1.DPM SmartCard.zip
สร้างเมื่อ :
 909
[zip] 2.dsd_register_offlineแบบเดิมวันพรีเซ็นท์(กำหนดวันสมัครอัตโนมัติ).zip
สร้างเมื่อ :
 773
[pdf] 3.คู่มือการใช้งานโปรแกรมสมัครฝึก อบรม_offline 271063 .pdf
สร้างเมื่อ : 2020-10-29 07:17:00
 92
[pptx] 4.ppt คู่มือการใช้งานโปรแกรมสมัครฝึกอบรม_offline.pptx
สร้างเมื่อ : 2020-10-29 14:01:29
 50
[zip] 5.dsd_register_offline แบบระบุวันที่สมัครเอง.zip
สร้างเมื่อ : 2020-11-09 13:56:06
 141
[mp4] คลิปวีดีโอบรรยาย offline.mp4
สร้างเมื่อ :
 47
[pdf] แบบฟอร์มใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานรูปแบบใหม่.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-11-27 13:53:26
 78
7 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 2090 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: