แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2024
1000461220
เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
กัณฑ์เอนก
0944294260
อยากทราบรายละเอียดขั้นตอนหลังจากยื่นรับรองหลักสูตรทาง E-Service หน่วยงานที่ยื่น สพร.13 วัดธาตุทอง 1.ระยะเวลาตรวจสอบหลักสูตรกี่วัน 2.ระยะเวลาออกเลขรับรองกี่วัน 3.ระยะเวลาในการส่งข้อมูลกลับเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกี่วัน
30/04/2019 16:27:51
ติดต่อขอทราบรายละเอียดจากหน่วยงานที่ยื่นรับรองหลักสูตรครับ
@30/04/2019 07:14:46
2023
1000134946
บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด
วรยุทธ
0970043438
แจ้งขอรหัส user และ password เพื่อยื่นสท.2 ครับ
19/04/2019 15:21:53
ใช้ user password เดียวกับตอนยื่นรับรองหลักสูตรครับ
@30/04/2019 07:15:20
2021
1000659496
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐพงศ์ จาดจีน
094-908-8448
จากภาพที่ 1 คุณศิริชัย อินแพง ได้อบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตัดหลักสูตรที่ซ้ำออก 2 หลักสูตรแล้ว แต่ว่ารายชื่อ ภาพที่ 2 เลขบัตรประชาชนของคุณศิริชัย อิงแพง ได้ไปอยู่ใน รายชื่อที่ถูกตัดซ้ำ ซึ่งไม่ทราบว่าทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะนำมาคิดจำนวนด้วยหรือป่าวครับ
17/04/2019 14:45:56
ตอบทางโทรฯแล้วนะครับ
@19/04/2019 09:52:55
2020
0435536000175
บจก.มิตซูเจียงหนองคาย
หนองคาย
นายวีสุรางค์รักษ์
0894002588
ระบบไม่จำกัดการยื่นรับรองในแต่ระรอบ ทำให้เวลาออกหนังสือรับรองไม่สามารถบรรจุรายชื่อหลักสูตร ลงในกระดาษ A4 1 แผ่น พร้อมลายเซ็น ของศูนย์พัฒน์ได้
17/04/2019 14:01:50
จะปรับปรุงระบบแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
@19/04/2019 09:59:18
2019
FWD Life Insurance Pcl
กรุงเทพมหานคร
ชุดา
022075759
การเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนาม ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง
17/04/2019 14:00:34
ติดต่อขอทราบรายละเอียดจากหน่วยงานที่ยื่นรับรองหลักสูตรครับ
@19/04/2019 10:00:04

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 258 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์