แจ้งปัญหาระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
53
0215557006077
บริษัท เอเชี่ยนรีซอร์ส จำกัด
วารุณี
ยื่นฝึกอบรมฯ ออนไลน์ไป แต่ระบบยังไม่อนุมัติ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
09/04/2021 16:04:16
@
52
0115559014256
ลีน่า พี แอล โฮม จำกัด
สมุทรปราการ
กิตติยา เกษร
ขอทราบรหัสเข้าเว๊บไซค์เพื่อยื่นหลักสูตรอบม
05/04/2021 13:40:50
รบกวนติดต่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน สท.1 ครับ 02-315 3798
@05/04/2021 13:45:17
51
0255553000210
บริษัท คุมเบส(ไทยแลนด์)จำกัด
ปราจีนบุรี
สุธิตา นาคะสุข
ขอเอกสาร update ยื่นประจำปี
05/04/2021 11:42:57
@
50
0105548083511
บริษัท จัดหางาน เพอร์ซอลเคลลี่ เอชอาร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ยุทธพงษ์
แจ้งเปลี่ยนชื่อ บริษัท จะต้องดำเนินการอย่างไร บ้าง
05/04/2021 11:08:30
@
49
15366
ดุสิต แมนเนจเมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
อัมรันย์
ขอรหัสและ user เข้าใช้งาน
01/04/2021 17:34:20
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 36 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมกำลังตรวจสอบแก้ไขตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์