แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1927
8300150137
บ. ออดสกี้ จำกัด
ภูเก็ต
นพพร หนูแก้ว
0954185635
ขอ Password ใหม่ครับ
05/01/2019 14:26:24
@
1926
1200015762
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
นนทบุรี
พรไพลิน อรุณรุ่ง
02-591-7733 ต่อ 581,584
ช่วยดำเนินการตรวจสอบ เอกสาร เลขที่ 1970/61 เนื่องจาก ดิฉันได้ดำเนินการแก้ไขไฟล์ เอกสารที่มีเลขบัตรประชาชนซ้ำ เรียบร้อยแล้วนั้น แต่ยังไม่มีการตรวจสอบ เอกสารที่แก้ไขดังกล่าว รบกวนช่วยดำเนินการตรวจสอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
05/01/2019 08:57:59
@
1925
1000055990
บริษัทเอ็ม.วี.พี.โฟร์สตาร์ส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
กณิศา
023201500
ต้องการแก้ไขชื่อผู้รับผิดชอบค่ะ เนื่องจากคนเก่าได้ลาออกไปแล้ว
04/01/2019 13:53:30
@
1924
1001791924
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สิวิภา
038971134
เข้ายื่นไม่ได้เนื่องจากติดไม่มีชื่อผู้มีอานาจในระบบการยื่นออนไลน์ค่ะ
04/01/2019 10:32:27
@
1923
1300003651
บจก.กิตติสุนทร
ปทุมธานี
พรนภา เมินกระโทก
0840101203
จำรหัสผ่านเข้าเว็ปไม่ได้
04/01/2019 10:08:18
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 124 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์