แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2010
1400005779
บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
สุทธิพร สุธรรมมา
035352107-8
ต้องการเปลี่ยนชื่อมีอำนาจลงนาม
02/04/2019 08:49:13
@
2009
1400040043
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
กรุงเทพมหานคร
Nicharat
025085600 ต่อ 3097
มีหลักสูตรที่ผ่านการอบรมแต่ พอกดูหน้ารายงานการส่งพนักงานเข้าอบรมประจำปี 2561 ปรากฏกว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่ถูกนับไปด้วย รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ 1. เลขเอกสาร 1053 - หลักสูตรSpecial Honda Way of Working (SHWW) - Session 1/2018 2. เลขเอกสาร 1059 - หลักสูตร Management 3rd Workshop - Session 1/2018 - หลักสูตร Management 3rd Workshop - Session 2/2018 3. เลขเอกสาร 1790 - HG Leader Style Training (HG LST) – Session 2/2018 4. เลขเอกสาร 3244 - CATIA V.5: Fundamental
01/04/2019 22:08:18
@
2008
11-0000631-1
บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
สมุทรปราการ
สุรีย์ บุตรสอน
0816285107
ไม่เข้าใจระบบการยื่น
30/03/2019 16:10:30
@
2007
2400000786
บริษัทเรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้จำกัด
ฉะเชิงเทรา
ปณิชา
0830830601
ยื่นสท.2 แนบไฟล์สปส.1-10 ส่วนที่1 ไม่ได้ค่ะ (pdf.)
30/03/2019 13:25:28
@
2006
7400011006
บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จำกัด
สมุทรสาคร
สุกัญญา
0830301940
ขอรหัสผ่านใหม่ และต้องการแก้ไข email ติดต่อค่ะ
29/03/2019 15:50:00
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 227 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

3 ผู้ใช้กำลังออนไลน์