แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1974
1000461220
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
กัณฑ์เอนก
094-429-4260
ไม่สามารถเข้าระบบได้ คลิกลืมรหัสก็เข้าไม่ได้ ตรวจสอบฐานข้อมูลบริษัทก็ยังมี อยู่อยากขอรหัสผ่านใหม่ รบกวนช่วยดำเนินการแก้ไขให้สามารถเข้าระบบได้ด้วยครับ
27/02/2019 15:52:45
@
1973
1002589291
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
ชญานี ชีวะโกเศรษฐ
022861010 ต่อ 2808
รบกวนทางสถาบันแก้ไขไฟล์ Generic8 ที่อัพโหลดบนหน้าเว็ปไซต์ด้วยนะคะ เนื่องจากไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลด เมื่อคลิกแล้วปรากฎเป็นหน้าแจ้งปัญหาค่ะ ตามรายละเอียดในรูปที่แนบมา เพื่อประกอบการใช้งานในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ต่อไปค่ะ
27/02/2019 15:02:14
@
1972
1000461220
บริษัทเอสเอฟคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
ดาริกา
0944294260
ปกติเข้าระบบได้ แต่ตอนนี้เข้าระบบไม่ได้
27/02/2019 13:15:15
@
1971
1002835372
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ฉัตรสุดา ทิพมาตย์ (ปู)
0917704571
ดาวน์โหลด แบบติดตามผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ไม่ได้
27/02/2019 12:51:16
@
1970
0105555017099
บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด
ปราจีนบุรี
จันทรา สุวิสุทธิ์
037210946
ตรวจสอบรายชื่อบริษัทฯในฐานข้อมูล แต่ไม่พบรายชื่อ แล้วพอทำการสมัครในระบบมีข้อความแจ้งว่า มีเลขบันชีผู้ประกอบกิจการ 2500026345 ในระบบแล้ว ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างไรคะ
26/02/2019 13:04:09
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 191 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์