แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1907
7400021630
บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด
สมุทรสาคร
ธนวัฒน์ ชัยสวัสดิถานนท์
0957321777
รบกวนขอ password เข้า e-service ครับ
20/12/2018 10:16:03
@
1906
1000071740
บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ภานุวัฒน์ ดิษสมาน
023260660-9 ต่อ 156
ตอนที่เราบันทึกข้อมูลแต่ละรุ่นเข้าไป ที่ขั้นตอน 4 พอบันทึกแล้วไปข้อมูลมันไม่แสดง ว่ามีกี่รุ่น แต่ขั้นตอน 5 มีให้อัพโหลดเอกสารของแต่ละรุ่นที่บันทึกเข้าไป สปก.ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมที่ขั้นตอน 4 ได้ ถ้าข้อมูลไม่ขึ้น นอกจากนี้ยังบันทึกรุ่นซ้ำเข้าไปเนื่องจากไม่เห็นว่ามีกี่รุ่น
20/12/2018 09:21:07
รบกวนใช้ chrome หรือไม่ก็ firefox ครับ
@20/12/2018 09:26:44
1905
1000167097
บริษัท ดี.เอ็ม.ที. คอนเทนเนอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ณิชดาภา พานข้าวตอก
034839451
ขอ Password เข้า e-service ใหม่ค่ะ
18/12/2018 13:26:32
@
1904
1000185176
บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สงวน ชินระนาท
0862381483
จะขอ username/password ใหม่ครับ
17/12/2018 15:49:08
@
1903
9500001659
บ.เซ้าท์เทิร์นเทควู้ด (1993)จำกัด
ยะลา
กมลรัตน์
096-8243048
ส่งข้อมูลไม่ได้เลยคะ
17/12/2018 13:26:21
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 124 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์