แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1979
1300023171
ปทุมธานี
ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ 1.แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (ไฟล์ Generic8.xls)2.แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรม เเละ ในส่วนที่ 5 ไม่มีช่อง Brown..ให้เเนบเอกสาร 1.กำหนดการหลักสูตร2.หลักฐานแสดงการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม เช่น หนังสือส่งตัว , วุฒิบัตร , ใบเสร็จการฝึกอบรม ฯลฯ
27/02/2019 16:08:08
@
1978
2100066897
บริษัท เอส.เค.สตีล แอนด์ คอนกรีตเวิร์ค จำกัด
ระยอง
น.ส.วนัสนันท์ บำรุงพงษ์
0813777191
ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Generic8 กับ แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรมได้ค่ะ พอกด คลิก ก็เข้ามาหน้ารายงานปัญหาเลย
27/02/2019 16:06:17
@
1977
1000072665
บริษัท เิราวัณ ราชดำริ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
กุลริศา อินทร์ชูกุล
0892053029
ไม่สามารถ Down Load ไฟล์ Generic8.xls เมื่อกดที่ click ได้ลิงค์มายังหน้าแจ้งปัญญาหาแทน
27/02/2019 15:54:19
@
1976
2100069519
ไดเคียวนิชิคาวา
ระยอง
สุกฤตา
033-109660ต่อ216
เมื่อมีการยื่นหลักสูตรอบรมไป ในกรณีที่รับรองหลักสูตรไม่ได้ตามที่ สปก.ส่งไป น่าจะมี status แจ้งมาเตือนเช่น เหมือนในกรณีที่ ขอเอกสารเพิ่มเติม มีแจ้งเตือน ตัวหนังสือ สีแดงมา ไม่ควรที่จะออกหนังสือรับรองให้ก่อน เพราะทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปเอาเอกสารตัวที่ไม่ครบ ในกรณีที่ สปก.ใอยู่ไกล
27/02/2019 15:48:56
@
1975
2400000883
บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด
กรุงเทพมหานคร
นุกิ รักพรม
025147555ต่อ 5604
หนังสือรับรองยังออกมาไม่ครบ รอเจ้าหน้าที่ กลัวไม่ทันส่งแบบประเมินเงินสมทบประจำปี 2561 ภายใน 31 มีนาคม 2562 ถ้าได้หลังจากที่แจ้ง จะถูกปรับไหมคะ
27/02/2019 15:21:25
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 191 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์