แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1921
บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
กรุงเทพมหานคร
นส.จันญารัตน์ นุ่มนวล
02-2462323 ต่อ 4003
เนื่องจากพนักงานที่รับผิดชอบงานฝึกอบรมได้ลาออกไป จึงรบกวนขอข้อมูลสำหรับเข้า ระบบ ดังนี้ ๊User Name : Password :
03/01/2019 17:22:45
@
1920
1000197981
บริษัท เอสวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สมุทรปราการ
วนิดา
023465022
จำนวนที่ส่งยื่นทั้งหมด 135 คน ( ตามหนังสือรับรอง ) ยังไม่ตัดซ้ำออก แต่ในระบบแจ้ง 122 คน หายไป 13 คน ซึ่งรายชื่อในระบบก็ไม่ขึ้น
03/01/2019 13:48:44
@
1919
4500024549
บริษัท รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด ร้อยเอ็ด จำกัด
ร้อยเอ็ด
นางศิวะภรณ์ วงษ์แสง
0817175923
พอยื่นสมัครมันขึ้นแจ้งว่า มีในระบบแล้ว พอจะคลิกที่ ขั้นตอนต่อไป มันก็ไม่ไป
28/12/2018 17:29:20
@
1918
1000022595
บมจ.อินทรประกันภัย
ภัทิรา กะระโสภณ
02-2479261-75
1.กรณีผู้บริหารลาออก/เกษียณอายุ ต้องแก้ไขชื่อผู้บริหารตรงไหนคะ อย่างไร 2.จำนวนพนักงานในระบบไม่ตรงกับปัจจุบัน แก้ไขอย่างไรคะ
28/12/2018 16:26:24
@
1917
1000134440
โรงพยาบาลพระรามเก้า
กรุงเทพมหานคร
จินดานุช นิลพัฒน์
0863790425
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ค่ะ ทำตามลำดับ 1-6 แล้วพอจะส่งข้อมูล มันไม่ไปค่ะ
27/12/2018 15:32:45
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 183 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

2 ผู้ใช้กำลังออนไลน์