แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและe-Service
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ
หน่วยงานที่ไปยื่น
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทร
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1857
1000023141
บ.เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
ชลบุรี
ปราณี
038-454-913
ต้องการเพ่ิมสาขา แต่ไม่สามารถทำได้ค่ะ เนื่องจากไม่พบช่องที่ให้กรอกเพิ่มสาขา
25/09/2018 11:57:07
@
1856
1001757866
บริษัท โนเบิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
สมุทรปราการ
คุณสุภัคค์
028951761
บริษัทมีเลขขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกได้ ระบบแจ้งว่า ไม่พบอีเมลล์ และรหัสสถานประกอบกิจการที่ตรงกัน
25/09/2018 10:48:28
@
1855
3000054774
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
นครราชสีมา
อธิสา เงสันเทียะ
0626366929
server error คะ บ่อยมาก คะ รบกวนดูให้ด้วยคะ
24/09/2018 11:36:48
@
1854
2100010912
บริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ระยอง
กฤษกร
0980977767
ไม่มีข้อมูลผู้มีอำนาจกระทำการแทน
24/09/2018 10:30:31
@
1853
0105551114944
บริษัท ทาชิ-เอส ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
สมุทรปราการ
นพวรรณ ศิริลักษณ์
027407887
ไม่สามารถแนบไฟล์ Excel ได้ค่ะ ข้อความขึ้นว่า "Server Error" ค่ะ
21/09/2018 12:58:58
รบกวนส่งไฟล์ excel ที่อัพโหลดแล้ว error มาที่ kraiwit@gmail.com ครับ
@22/09/2018 17:46:15

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 124 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากศูนย์เทคโนฯคำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติมศูนย์เทคโนฯกำลังตรวจสอบแก้ไขศูนย์เทคโนฯตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์