แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
15
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
นายศุภชัย ญาณชาญปรีชา
พระนครศรีอยุธยา

ขอรับ password เพื่อเช้า email  d_Ayuttaya@dsd.go.th ครับ

20/10/2022 10:28:54
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:39:05
14
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
นายวสันต์ พื้นผา
ประจวบคีรีขันธ์

ขอรหัสผ่าน E-Mail : d_Prachuap@dsd.go.th

19/10/2022 15:24:37
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:39:11
13
นส.พิศสมัย คุ้มภัยเพื่อน
อุทัยธานี

ขอระหัสผ่านทางmail. นี้ค่ะ pitsamaiุ639@gmail.com

 

19/10/2022 13:05:09
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:39:17
12
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
นางสาวสุกัญญา นุ้ยผุด
ตรัง

เรียน  จนท.ผู้เกี่ยวข้อง

่ขอรหัสผ่าน อีเมลล์หน่วยงาน  d_Trang@dsd.go.th  ค่ะ
ส่งมาได้ที่ mail sukanyanp.ohm@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
 

19/10/2022 14:31:48
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:39:24
11
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
สาทิศ เบ็ญหยีหมาน
ยะลา

ขอรหัสผ่าน d_yala@dsd.go.th สพร 24 ยะลา ครับ

19/10/2022 09:49:35
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:39:29

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์