แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
111
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
น้ำค้าง ทองไทร
เพชรบุรี

id=279258 เปลี่ยนนามสกุลภาษาอังกฤษ ของนายณรงค์ฤทธิ์ แหล้จันทร์คำ จาก Narongrit  Laechankhaam
เป็น Narongrit  Laechankham

19/07/2024 11:48:04
@
110
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
น้ำค้าง ทองไทร
เพชรบุรี

ID 276047  นาย ชลิต โมกข์บุรุษ ใบคร.11 ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ขอเพิ่มชื่อภาษา

Mr. Chalit  Mokburus 
 

24/06/2024 12:08:09
@
109
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ธิติพงศ์ สุขคำ
พะเยา

แจ้งแก้ไขข้อมูล ของ นายภานุศานต์ ภูริวรางคกูล จาก ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประเมินวันที่ 22 มิ.ย.67 form_id=276831

22/06/2024 13:41:25
@
108
P-OLOC-03 การควบคุมเอกสาร และบันทึก
นายนรินทร์ ปิ่นทอง
ปทุมธานี

แจ้งแก้ไขหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของนายณรงค์ อยู่เย็น 

form_id=274417

06/06/2024 10:44:48
@
107
P-OLOC-18 การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน บัตรประจำตัวผู้ประเมิน และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
ธวัชชัย กาญจนถาวร
พัทลุง

แจ้งเพิ่มหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของนายธวัชชัย กาญจนถาวร ผู้ประเมินสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

form_id=191336

05/06/2024 14:18:09
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @06/06/2024 08:40:31

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์