แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
81
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

ขอแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

ลำดับ ID  เล่มที่แก้เป็น เลขที่ใบเสร็จแก้ไขเป็น
1 252823    - รร13-5/2567
2 252824  - รร13-5/2567
3 252826  - รร13-5/2567
4 252828  - รร13-5/2567
5 252831  - รร13-5/2567
6 252829  - รร13-5/2567
7 252836  - รร13-5/2567
8 252837  - รร13-5/2567
9 252839  - รร13-5/2567
10 252842  - รร13-5/2567
11 252843  - รร13-5/2567
12 252848  - รร13-5/2567
13 252851  - รร13-5/2567
14 252855  - รร13-5/2567
15 252859  - รร13-5/2567
16 252861  - รร13-5/2567
17 252864  - รร13-5/2567
18 252868  - รร13-5/2567
1 252816 - รร13-1/2567
2 252815  - รร13-1/2567
3 252814  - รร13-1/2567
4 252849  - รร13-2/2567
5 252847  - รร13-2/2567
6 252853  - รร13-2/2567
7 252856  - รร13-3/2567
8 252875  - รร13-4/2567
** 229512  แก้ไขวันที่ จาก 09-10-2566 เป็น 09-01-2566

 

ขอบคุณครับ

 

18/10/2023 15:16:59
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/10/2023 15:22:34
80
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางสาวพรทิพย์ ซื่อพร้อม
ตราด

ขอแก้ไขข้อมูล ID 923 ชลพันธ์ ศรีนวลผ่อง เลขบัตรประชาชนจาก 112xxxxxxxxxx เป็น 113xxxxxxxxxx

12/10/2023 12:53:40
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @18/10/2023 13:44:12
79
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไขชื่อ นายกิตติพงษ์  ภิญโญ   จากกิตติพงษ์  เป็น กิตติพงศ์   ID 226909

ขอบคุณมากครับ

 

25/09/2023 10:10:47
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @28/09/2023 09:15:24
78
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไขนามสกุลของ นายสมศักดิ์   หนูนิล  เป็นนามสกุล หมูนิล id=248315

 

25/09/2023 10:00:16
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @28/09/2023 09:15:35
77
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

ขอแก้ไข ชื่อ จากนายมลชัย  พิศเพียงจันทร์   เป็น เรียงวงค์  ID 250557

25/09/2023 09:44:53
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @28/09/2023 09:15:42

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์