แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
66
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
จิตติพงษ์
นนทบุรี

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของผู้ผ่านการประเมินในแบบ คร 10
นายอาทิตย์ สุหล้า
Mr. Ar-Thid Sulah

01/06/2023 16:34:47
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:49
65
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางสาววัลลภา สมวัฒน์
อ่างทอง

แจ้งแก้ไขวันที่ชำระเงินของ id=243206

นายจักรพงษ์ เหมือนแก้ว

จากเดิม 25/09/2566 เป็น 25/05/2566

01/06/2023 11:17:16
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:37
64
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายธิติพงศ์ สุขคำ
พะเยา

รบกวนเจนข้อมูลบัตร คร 11 และ คร.12 ของนายปภาวิน โนภิวงค์
Parpawin Nopiwong
3510100472184

(พย 66-1-15001-095)

ให้ใหม่เนื่องจากไม่สามารถดึงรูปในระบบขึ้นมาได้

ก่อนประเมินมีการบันทึกรูปภาพใน คร.10 สั่งพิมพ์มีรูป แต่เวลาประเมินแล้วรูปไม่ขึ้นที่ คร.11 และ คร.12

29/05/2023 09:37:21
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:26
63
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

ณัฐพงษ์ จีนพะเนา
Nathaphong Jeenphanao
1309900637416

(2959)

อาจารย์ครับช่วยลบคีย์ซ้ำ ขอบคุณครับ

 

11/05/2023 10:21:00
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:31:51
62
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
อานุการณ์ บุญมี
สุโขทัย

แจ้งแก้ไขวันที่ชำระเงินของ id=233660

นายชูเกียรติ สุขอิ่ม

จากเดิน 15/10/2566 เป็น 15/02/2566

09/05/2023 10:30:35
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:00

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์