แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
29
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ธวัชชัย กาญจนถาวร
พัทลุง

แจ้งปัญหา คร 11 นายจรัล หนูปลอด  ภาพแสดงผลในแนวนอน ขอแก้ไขภาพให้อยู่ในแนวตั้ง

23/01/2023 12:08:18
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:40:10
28
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
รัชฎาวรรณ เกสโร
ยะลา

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ของนายซีบูดิง โตะยี Mr.Sibuding Tohyee เลขที่ ยล-66-1-15001-0032 ขอบคุณคะ

20/01/2023 11:04:30
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:39:30
27
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นุชนาตย์ เทียนหล่อ
สระบุรี

ขอแก้ชื่อในหนังสือรับรองฯ คร.11 และ คร.12 เลขรหัส สบ 66-1-15001-0056

แก้ไขจากนายชญานันต์ เสียงสวัสดิ์ เป็นนายชยานันต์ เสียงสวัสดิ์ ค่ะ

07/12/2022 11:46:51
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:31:18
26
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ชัยวัฒน์ พงษ์เผือก
ลพบุรี

แจ้งขอแก้ไข ปี พ.ศ. ในวันที่ชำระใบเสร็จ ผิดคับ

ใบเสร็จที่ถูกต้อง คือ เลขที่รร16-42/2566 ลงวันที่ 14-11-2565

ใบเสร็จที่ลงผิด คือ เลขที่รร16-42/2566 ลงวันที่ 14-11-2566 (ลำดับที่ 16 ชื่อนายชวลิต สิงห์ทอง)

06/12/2022 15:52:07
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:36:24
25
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนรินทร์ ปิ่นทอง
สมุทรสงคราม

จาก ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สนพ.สมุทรสงคราม

ขอแก้ไขเลขที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ของนายบุรินทร์ เทียบปัด จากเดิมเลข สส 66 1 17001 0002 เป็น สส 66 1 15001 0025 เนื่องจาก เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขอบคุณครับ

06/12/2022 15:42:19
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:37:04

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 72 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์