แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
51
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางวาสนา สุจริตสวัสดิ์กุล
สุพรรณบุรี

รอบประเมินฯ วันที่ 20 เมษายน 2566 รูปไม่ขึ้นในแบบ คร.11 และ คร.12 จำนวน 17 ราย  id=238948,238951,238956,238963,238969,238972,238975,238979,239597,239666,239668,239669,239670,239671,239672,239673 และ 239674

25/04/2023 15:41:16
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @26/04/2023 10:31:51
50
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไขคำนำหน้าชื่อ จาก นาย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คลังนาค  เป็น ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คลังนาค 

ID 213907

 

11/04/2023 09:30:43
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:48
49
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไข รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 

นายกิตติพงษ์  ภิณโญ  จาก ษ์  เป็น ศ์

ID 226909

10/04/2023 15:32:51
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:17
48
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายทวีสิทธิ์ เจาะดี
สุรินทร์

ขอเจนหนังสือรับรองใหม่ เนื่องจากชื่อภาษาอังกฤษหายไป จำนวน 2 คน (ได้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษลงไปแล้ว) คนที่ 1 request_form_id=226615 ชื่อ ศุภเดช ประดาศรี และคนที่ 2 request_form_id=226573 ชื่อ วรวัฒน์ ซ้อมทอง

05/04/2023 13:43:18
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:01
47
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายกิตติ์ธนัตถ์ ศิริมาตย์
บึงกาฬ

ขอเจนหนังสือรับรองใหม่ เนื่องจากลืมใส่ชื่อภาษาอังกฤษ (ได้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษลงไปแล้ว) request_form_id=237980 นายเฉลิมพร พรมโคตร Chalempon 

31/03/2023 16:12:50
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2023 11:09:55

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์