แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
46
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

นายพิพัฒสกุล  พิมพ์ทองสกุล ID=235876 แก้ไขนามสกุล เป็น พิมพ์ทองกุล ขอบคุณครับ 090-519-5651 ผู้แจ้ง นายชาญชัย  เจนจรัสอารี

24/03/2023 13:45:45
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/03/2023 14:42:57
45
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน นายศรายุทธ  คำพิมพ์ผิด ID=2893 และ ID=2892 เนื่องจากบันทึกซำ้ ขอบคุณครับ 

20/03/2023 11:47:25
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/03/2023 14:43:07
44
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

ขอแจ้งลบรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินฯ นายอุเทน สมีดี id=236869 เนื่องจากได้รับการตรวจสอบว่ามีการบันทึกซ้ำ  ขอบคุณครับ (098-2140598 ผู้แจ้ง)

15/03/2023 15:47:57
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/03/2023 14:43:18
42
F-15-14 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการการประเมินความรู้ความสามารถ
นายสันติภาพ มหันโต
ประจวบคีรีขันธ์

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 คน (จากผู้ประเมินทั้งหมด 3 คน) ทางเจ้าหน้าที่ได้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประเมินครบถ้วนเรีนบร้อยแล้ว และสามารถเข้าถึงหน้าการตอบแบบประเมินความพึงพอใจได้ แต่ไม่สามารถบันทึกได้ (หลังจากที่บันทึกระบบขึ้น Error) ชื่อผู้ประเมิน นายสมพงษ์ รัชดาธิกุล เลขบัตรประจำตัวผู้ประเมิน ปข๑๗๗๖๒๐๐๑ รบกวนตัวสอบข้อมูลให้ด้วยครับ

09/03/2023 15:55:03
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/03/2023 14:43:46
41
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอานุการณ์ บุญมี
สุโขทัย

1. ขอแจ้งลบรายการ ดังนี้

บันทึกผิด
นายพลอย ปุ๊ดหน่อย id=233343 

บันทึกซ้ำ
นายคมกริช ศรีสมบัติ id=225150
บุญส่ง มาตุลี id=225137
นายภาคภูมิ พละทรัพย์ id=210056
นายวิศว์ชนนท์ ยิ้มละมัย id=203198
นายชัชวาล ดวงวิลัย id=197400
นายไพรัช วุ่นพ่วง id=197352
นายอำนาจ ขำฆ้อง id=193327
นายธีรพงษ์ เพ็งเพชร id=168948

------------------------

2. แก้ไขวันที่ชำระเงิน
นายชูเกียรติ สุขอิ่ม id=233660
จากเดิม เป็น 15-02-2566

03/03/2023 15:10:09
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @09/03/2023 11:55:32

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์