แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
103
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ธวัชชัย กาญจนถาวร
พัทลุง

แจ้งลบเรคคอร์ดซ้ำ 

1. form_id=271027 นาย วินัย แจ่มจันทรา

2.form_id=271108 นายพงศ์ประชา  หนูอินทร์

 

25/04/2024 11:40:14
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/05/2024 13:41:24
102
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
สุธีวนัช เดชา
ตาก

ขอแก้ไข ID ที่แจ้งให้ลบข้อมูลเนื่องจากบันทึกซ้ำ 
นายสุทัศน์ บุญกอน  จาก ID 271630  เป็น ID 271629

23/04/2024 15:41:10
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/05/2024 13:40:31
101
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

แจ้งแก้ไขชื่อภาษาไทย ของผู้ผ่านการประเมินในแบบ คร 10 เนื่องจาก 
นายศราวุธ ฟักทองอยู่  (กพ 67-1-15001-0084) นามสกุลผิดครับ 
request_ form_id 269089

นายณัฐภูมิ แย้มหมื่นอาจ (กพ 67-1-15001-0082) ชื่อผิดครับ

request_ form_id 269084 

27/03/2024 10:18:21
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2024 08:56:47
100
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางจันเพ็ญ ทองสารไตร
มหาสารคาม

แจ้งลบ เร็คคอร์ดซ้ำกัน id 268529 นายสำราญ โสมาบุตร รหัสบัตรประชาชน 3350100158775

22/03/2024 09:12:30
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2024 08:56:39
99
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
สมัย อยู่นาค
มุกดาหาร

แจ้งลบ เร็คคอร์ดซ้ำกัน id=268532

 id=268533

 id=268534

ทั้งสามเร็คคอร์ดเกินขึ้นซ้ำกันเพราะเน็สช้า ให้ลบออกครับ

 

14/03/2024 15:31:00
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2024 08:56:23

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์