แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
70
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

แจ้งเปลี่ยนรูปผู้เข้าประเมิน บันทึกผิด

นายพิสิษฐ์ คชสาร

request form id = 246988

บันทึกรูปไปแล้วระบบก็ยังไม่เปลี่ยนให้

07/07/2023 14:37:29
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @13/07/2023 13:31:58
69
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

แจ้งลบรายชื่อ เนื่องจากบันทึกซ้ำ

 

1. พิสิษฐ์ คชสาร
Pisit Kodchasarn


(1570)

Request form id = 246911

2. พิสิษฐ์ คชสาร
Pisit Kodchasarn


(1569)

Request form id = 246910

07/07/2023 14:40:02
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @13/07/2023 13:31:46
68
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

ขอความอนุเคราะห์ปลดล็อครายชื่อ ดังนี้

1. นายสุริยันต์ เพ็ชรล้ำ บันทึกคะแนนในส่วนที่ 3 ผิด

          2. นายวิเศษ สินทร  แนบรูปภาพในระบบผิด

          3. นายธนารัตน์ อำพะรัตน์ บันทึกข้อมูลผิด เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการประเมิน ขอเลื่อนการประเมินออกไป

06/06/2023 16:01:56
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @07/07/2023 11:51:01
67
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
พัชชาวีร์ ไชยณรงค์
พัทลุง

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษและแก้ไขเลขหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

1. นายสุริยา  กลับสังข์ทอง (request_form_id=242090) เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษเป็น Suriya  Klabsangthong

2. นายประสิทธิ์ เทพแก้ว (request_form_id=241069) เดิม พท 65-1-15001-0093  แก้ไขเป็น พท 66-1-15001-0093

3. นายมนตรี ช่อสม (request_form_id=241070) เดิม พท 65-1-15001-0094  แก้ไขเป็น พท 66-1-15001-0094

 

02/06/2023 09:56:02
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:58
66
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
จิตติพงษ์
นนทบุรี

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของผู้ผ่านการประเมินในแบบ คร 10
นายอาทิตย์ สุหล้า
Mr. Ar-Thid Sulah

01/06/2023 16:34:47
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:49

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 72 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์