แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
39
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
พิษณุพงษ์ พุ่มมะรินทร์
สมุทรสงคราม
No. 63 นายธีรยุทธ สุทธินนท์ ออกรหัสผิด(สส 66 1 17001 0013) รหัสที่ถูกต้อง สส 66 1 15001 0045  
No. 61 นายธีรชัย ดิษแพ ออกรหัสผิด(สส 66 1 17001 0015) รหัสที่ถูกต้อง สส 66 1 15001 0046
No. 52 นายอนุวัตร์  สร้อยระย้า ออกรหัสผิด(สส 66 1 17001 0012) รหัสที่ถูกต้อง สส 66 1 15001 0047
03/03/2023 14:15:50
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @09/03/2023 11:56:44
38
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอานุการณ์ บุญมี
สุโขทัย
แก้ไขวันที่ชำระเงินของ
 

request_form_id=233660

 
เนื่องจากพิมพ์วันที่จ่ายเงิน ผิดเดือน
 
จาก 15/10/2566 เป็น 15/02/2566
02/03/2023 15:44:26
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @09/03/2023 11:56:55
37
F-15-14 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการการประเมินความรู้ความสามารถ
นายอนุวัฒ มีดี
นครพนม

ไม่พบข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในระบบรับรองฯ จำนวน 1 คน (ทั้งหมด 13 คน) เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลตรงตามเลขบัตรประชาชนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถตอบแบบประเมินความพึงพอใจได้

เลขหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ นพ 66-1-15001-0013 นายชาญชัย  พิศสุวรรณ์ รบกวนตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ

 

http://gcloud.dsd.go.th/~q7_66/ressearchidno_oloc.php

id=229995

ขอบคุณครับ

01/03/2023 14:44:44
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @09/03/2023 11:57:02
36
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางสาววัลลภา สมวัฒน์
อ่างทอง

ผอ.สนพ. ไม่สามารถกดอนุมัติผู้เข้ารับการประเมิน (นายนนทนันท์ รอดอินทร์) ได้ เนื่องจากมองไม่เห็นข้อมูล

22/02/2023 15:15:54
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @23/02/2023 09:29:59
35
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

ขอแจ้งปลดล็อกรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปถ่าย จำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

1. นายณัฐพัชร์ เสือโนนม่วง  id=233771

2. นายกฤติมา พันรมย์   id=233767

3. ว่าที่ร้อยตรี สุธีกานต์ ภูดินดาล  id=233712

ขอบคุณครับ (098-2140598 ผู้แจ้ง)

21/02/2023 16:17:47
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @23/02/2023 09:29:30

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 72 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์