แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
61
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นฤมล ศิริวิโรจน์
นครราชสีมา

แก้ไข นายเอกลักษณ์  แตนผักแว่น  1301400029029  / นม 66-1-15001-301

จากสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ เป็น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

09/05/2023 09:47:30
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:07
60
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี

อ.ครับช่วยแก้ไข
นายเอกลักษณ์  แตนผักแว่น
1301400029029
นม 66-1-15001-301
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 แก้ไขเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

09/05/2023 09:37:32
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:13
59
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ฤทธิรงค์ ภูวุฒิ
ลำปาง

แจ้งลบ คำขอไม่ทราบพิมพ์คำขอมาจากหน่วยงานไหน  ** รุ่งโรจน์ แม่นยำ ID=2365 

03/05/2023 11:05:34
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:21
58
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ฤทธิรงค์ ภูวุฒิ
ลำปาง

รบกวนแก้ไขชื่อผู้ผ่านการรับรอง ชื่อภาษาไทยผิด นายวัขรวุฒิ ปิงจันทร์ หมายเลข ลป 66-1-15001-0154

แก้ไขเป็น นายวัชรวุฒิ ปิงจันทร์

03/05/2023 10:55:24
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:27
57
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
พรทิพย์ ซื่อพร้อม
ตราด

แจ้งลบ คําขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ลำดับที่ 823

02/05/2023 15:04:44
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:32

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์