แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
19
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
ยุทธพร ส่งแสง
สมุทรปราการ

ขอรหัส เพื่อเข้า อีเมลล์ d_central@dsd.go.th

25/10/2022 10:46:31
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:38:02
18
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
ปาริชาติ เทพวงค์
สุราษฎร์ธานี

ขอรหัส เพื่อเข้า อีเมลล์ d_Surat@dsd.go.th ด้วยค่ะ

21/10/2022 09:51:42
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:38:10
17
F-15-20 บันทึกรายงานผลการประเมินความรู้ความสามารถ
ปาริชาติ สิทธิกัน
ตาก

ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดมา ไม่สามารถเปิดได้ รบกวน อัพโหลดไฟล์แบบฟอร์มดังกล่าวให้ใหม่ด้วยค่ะ หรือส่งเข้าอีเมล takskilldsd@gmail.com ขอด่วนค่ะจะได้รีบทำให้รุ่นที่ประเมินวันที 24 ตุลาคม 65

20/10/2022 15:29:37
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @05/01/2023 12:10:36
16
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
นายธีระพงศ์ ทิพอาศน์
ชัยภูมิ

ขอรหัส เพื่อเข้า อีเมลล์ d_Chaiyaph@dsd.go.th

20/10/2022 13:50:24
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:38:59
15
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
นายศุภชัย ญาณชาญปรีชา
พระนครศรีอยุธยา

ขอรับ password เพื่อเช้า email  d_Ayuttaya@dsd.go.th ครับ

20/10/2022 10:28:54
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:39:05

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 72 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์