แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
53
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

อ.ครับช่วยแก้ไข
นายประจักษ์  เงินโพธิ์
3300101137054
นม 66-1-15001-300
นายชวลิต  สิงห์อังกุระ
3300700197844
นม66-1-15001-314
นายสุทธี  ชาติเกษม
1300700099218
นม66-1-15001-388
นายวีระยุทธ  ใจข้อ
1520800013917
นม66-1-15001-395
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 แก้ไขเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ขอบคุณครับ(จำนวน4คน)

26/04/2023 11:52:41
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @26/04/2023 14:47:52
52
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายกัมปนาท วิวัฒน์แดงสี
ขอนแก่น

แจ้งลบ คําขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ของ นาย พิทักษ์ ตะเภาทอง คำขอ 2204 2203

26/04/2023 11:27:53
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @26/04/2023 14:48:29
51
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางวาสนา สุจริตสวัสดิ์กุล
สุพรรณบุรี

รอบประเมินฯ วันที่ 20 เมษายน 2566 รูปไม่ขึ้นในแบบ คร.11 และ คร.12 จำนวน 17 ราย  id=238948,238951,238956,238963,238969,238972,238975,238979,239597,239666,239668,239669,239670,239671,239672,239673 และ 239674

25/04/2023 15:41:16
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @26/04/2023 10:31:51
50
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไขคำนำหน้าชื่อ จาก นาย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คลังนาค  เป็น ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คลังนาค 

ID 213907

 

11/04/2023 09:30:43
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:48
49
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไข รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 

นายกิตติพงษ์  ภิณโญ  จาก ษ์  เป็น ศ์

ID 226909

10/04/2023 15:32:51
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:17

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์