แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
68
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
มหาสารคาม

ขอความอนุเคราะห์ปลดล็อครายชื่อ ดังนี้

1. นายสุริยันต์ เพ็ชรล้ำ บันทึกคะแนนในส่วนที่ 3 ผิด

          2. นายวิเศษ สินทร  แนบรูปภาพในระบบผิด

          3. นายธนารัตน์ อำพะรัตน์ บันทึกข้อมูลผิด เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการประเมิน ขอเลื่อนการประเมินออกไป

06/06/2023 16:01:56
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @07/07/2023 11:51:01
67
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
พัชชาวีร์ ไชยณรงค์
พัทลุง

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษและแก้ไขเลขหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

1. นายสุริยา  กลับสังข์ทอง (request_form_id=242090) เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษเป็น Suriya  Klabsangthong

2. นายประสิทธิ์ เทพแก้ว (request_form_id=241069) เดิม พท 65-1-15001-0093  แก้ไขเป็น พท 66-1-15001-0093

3. นายมนตรี ช่อสม (request_form_id=241070) เดิม พท 65-1-15001-0094  แก้ไขเป็น พท 66-1-15001-0094

 

02/06/2023 09:56:02
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:58
66
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
จิตติพงษ์
นนทบุรี

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของผู้ผ่านการประเมินในแบบ คร 10
นายอาทิตย์ สุหล้า
Mr. Ar-Thid Sulah

01/06/2023 16:34:47
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:49
65
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางสาววัลลภา สมวัฒน์
อ่างทอง

แจ้งแก้ไขวันที่ชำระเงินของ id=243206

นายจักรพงษ์ เหมือนแก้ว

จากเดิม 25/09/2566 เป็น 25/05/2566

01/06/2023 11:17:16
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:37
64
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายธิติพงศ์ สุขคำ
พะเยา

รบกวนเจนข้อมูลบัตร คร 11 และ คร.12 ของนายปภาวิน โนภิวงค์
Parpawin Nopiwong
3510100472184

(พย 66-1-15001-095)

ให้ใหม่เนื่องจากไม่สามารถดึงรูปในระบบขึ้นมาได้

ก่อนประเมินมีการบันทึกรูปภาพใน คร.10 สั่งพิมพ์มีรูป แต่เวลาประเมินแล้วรูปไม่ขึ้นที่ คร.11 และ คร.12

29/05/2023 09:37:21
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @02/06/2023 10:00:26

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์