แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
34
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แจ้งลบข้อมูลผู้ประเมินความรู้ความสามารถ (คร.18) ดังนี้ 

1. ธีรนิต์    เจียรพัฒนาคม   ID 1958 ( ลำดับที่ 55,56)

2  นายนนท์ตระชัย   ตระกูลสวรรค์  ID 2595 (ลำดับที่ 77,78,79,80)

3. นายอานนท์        แก่นทอง  ID 20417 

4. นายทศพล        เพ็ญศรี  ID 212970

รบกวน ทาง IT ลบออกให้หน่อย ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 

17/02/2023 15:08:50
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @23/02/2023 09:29:18
33
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

ID  226909

นายกิตติพงษ์   ภิณโญ        แก้ไขเป็น  นายกิตติพงศ์   ภิณโญ

ขอบคุณมากครับ

 

13/02/2023 16:23:18
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @16/02/2023 16:29:12
32
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

ขอแจ้งเปลี่ยน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ชื่อนายมีชัย กองคำ id=230752 ขอบคุณครับ (098-2140598 ผู้แจ้ง)

27/01/2023 15:40:45
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:41:34
31
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

ขอเพิ่มเติมชื่อภาษาอังกฤษ นายสัจจพงษ์ แก้วกองศรี  Mr.Sajjapong Kaewkongsee id=229840 ขอบคุณครับ (098-2140598 ผู้แจ้ง)

27/01/2023 15:36:23
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:41:12
30
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ปลิดา ประดิษฐชัย
อุบลราชธานี

แจ้งลบคำขอ ที่ 3131 นายเคน บรรทร ด้วยคะ เนื่องจากซ้ำกัน

27/01/2023 11:50:38
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:41:00

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 72 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์