แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
50
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไขคำนำหน้าชื่อ จาก นาย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คลังนาค  เป็น ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  คลังนาค 

ID 213907

 

11/04/2023 09:30:43
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:48
49
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไข รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 

นายกิตติพงษ์  ภิณโญ  จาก ษ์  เป็น ศ์

ID 226909

10/04/2023 15:32:51
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:17
48
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายทวีสิทธิ์ เจาะดี
สุรินทร์

ขอเจนหนังสือรับรองใหม่ เนื่องจากชื่อภาษาอังกฤษหายไป จำนวน 2 คน (ได้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษลงไปแล้ว) คนที่ 1 request_form_id=226615 ชื่อ ศุภเดช ประดาศรี และคนที่ 2 request_form_id=226573 ชื่อ วรวัฒน์ ซ้อมทอง

05/04/2023 13:43:18
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @11/04/2023 15:25:01
47
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายกิตติ์ธนัตถ์ ศิริมาตย์
บึงกาฬ

ขอเจนหนังสือรับรองใหม่ เนื่องจากลืมใส่ชื่อภาษาอังกฤษ (ได้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษลงไปแล้ว) request_form_id=237980 นายเฉลิมพร พรมโคตร Chalempon 

31/03/2023 16:12:50
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2023 11:09:55
46
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

นายพิพัฒสกุล  พิมพ์ทองสกุล ID=235876 แก้ไขนามสกุล เป็น พิมพ์ทองกุล ขอบคุณครับ 090-519-5651 ผู้แจ้ง นายชาญชัย  เจนจรัสอารี

24/03/2023 13:45:45
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/03/2023 14:42:57

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 72 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์