แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
83
P-OLOC-04 การประเมินระบบประกันคุณภาพ
ฤทธิรงค์ ภูวุฒิ
ลำปาง

ไม่สามารถกรอกบันทึกแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับผู้เข้ารับการประเมิน และผู้ประเมินได้ 

กรอก 13 หลักแล้วไม่พบข้อมูล 1 เลขบัตรไม่ตรง... 2.ผู้เข้ารับไม่ได้ประเมินในปี 66 3.ยังไม่มีรายชื่อ

ทั้งที่ได้ดำเนินการประเมินแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 21 ตค.66 บันทึกผลการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว

 

 

25/10/2023 10:34:40
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @01/11/2023 16:33:08
82
ปิยพร บัวเกิด
จันทบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี  ขอแจ้งลบ คำขอประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ (คร 10) เนื่องจากบันทึกซ้ำจำนวน 1 คำขอ

  1. นายณัฐวุฒิ  หอมประพันธ์   request_form_id=254532

 

 

24/10/2023 13:53:26
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @24/10/2023 16:18:40
81
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

ขอแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

ลำดับ ID  เล่มที่แก้เป็น เลขที่ใบเสร็จแก้ไขเป็น
1 252823    - รร13-5/2567
2 252824  - รร13-5/2567
3 252826  - รร13-5/2567
4 252828  - รร13-5/2567
5 252831  - รร13-5/2567
6 252829  - รร13-5/2567
7 252836  - รร13-5/2567
8 252837  - รร13-5/2567
9 252839  - รร13-5/2567
10 252842  - รร13-5/2567
11 252843  - รร13-5/2567
12 252848  - รร13-5/2567
13 252851  - รร13-5/2567
14 252855  - รร13-5/2567
15 252859  - รร13-5/2567
16 252861  - รร13-5/2567
17 252864  - รร13-5/2567
18 252868  - รร13-5/2567
1 252816 - รร13-1/2567
2 252815  - รร13-1/2567
3 252814  - รร13-1/2567
4 252849  - รร13-2/2567
5 252847  - รร13-2/2567
6 252853  - รร13-2/2567
7 252856  - รร13-3/2567
8 252875  - รร13-4/2567
** 229512  แก้ไขวันที่ จาก 09-10-2566 เป็น 09-01-2566

 

ขอบคุณครับ

 

18/10/2023 15:16:59
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/10/2023 15:22:34
80
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางสาวพรทิพย์ ซื่อพร้อม
ตราด

ขอแก้ไขข้อมูล ID 923 ชลพันธ์ ศรีนวลผ่อง เลขบัตรประชาชนจาก 112xxxxxxxxxx เป็น 113xxxxxxxxxx

12/10/2023 12:53:40
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @18/10/2023 13:44:12
79
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
ปทุมธานี

แก้ไขชื่อ นายกิตติพงษ์  ภิญโญ   จากกิตติพงษ์  เป็น กิตติพงศ์   ID 226909

ขอบคุณมากครับ

 

25/09/2023 10:10:47
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @28/09/2023 09:15:24

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์