แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
88
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ฤทธิรงค์ ภูวุฒิ
ลำปาง

แจ้งแก้ไขสาขาช่าง ของนายกฤตพงศ์  กวาวหนึ่ง id=256397 จากสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 แก้ไขเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

27/11/2023 16:10:37
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @07/12/2023 10:05:56
87
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
คธาทัศ แต่งตั้ง
สมุทรปราการ

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของผู้ผ่านการประเมินในแบบ คร10

นายวุฒิชัย มัฆะเนมี

Mr.Wuttichai Makkanemee

16/11/2023 09:35:40
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @20/11/2023 11:12:49
86
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ปิยะมาลย์
ลำพูน

ขอแจ้งลบ คำขอประเมินฯ (คร.10) เนื่องจากประชาชนยื่นมาในระบบแต่เอกสารไม่ครบถ้วน จำนวน 3 คำขอ ดังนี้

https://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/adminckview&request_form_id=248357

https://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/adminckview&request_form_id=251479

https://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/adminck10print&request_form_id=249128

ขอบคุณค่ะ

08/11/2023 12:19:49
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @13/11/2023 07:44:08
85
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
อานุการณ์ บุญมี
สุโขทัย

แจ้งแก้ไขวันที่ชำระเงินของ id=233660

นายชูเกียรติ สุขอิ่ม

จากเดิน 15/10/2566 เป็น 15/02/2566

03/11/2023 16:20:48
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @13/11/2023 07:43:55
84
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายศิลป์ ไชยวุฒิ
หนองคาย

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

1. นายวรวุฒิ อินทะวงศ์ (request_form_id=254526) เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษเป็น Worawut Inthawong

26/10/2023 09:01:28
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @01/11/2023 16:33:01

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์