แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
101
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

แจ้งแก้ไขชื่อภาษาไทย ของผู้ผ่านการประเมินในแบบ คร 10 เนื่องจาก 
นายศราวุธ ฟักทองอยู่  (กพ 67-1-15001-0084) นามสกุลผิดครับ 
request_ form_id 269089

นายณัฐภูมิ แย้มหมื่นอาจ (กพ 67-1-15001-0082) ชื่อผิดครับ

request_ form_id 269084 

27/03/2024 10:18:21
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2024 08:56:47
100
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางจันเพ็ญ ทองสารไตร
มหาสารคาม

แจ้งลบ เร็คคอร์ดซ้ำกัน id 268529 นายสำราญ โสมาบุตร รหัสบัตรประชาชน 3350100158775

22/03/2024 09:12:30
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2024 08:56:39
99
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
สมัย อยู่นาค
มุกดาหาร

แจ้งลบ เร็คคอร์ดซ้ำกัน id=268532

 id=268533

 id=268534

ทั้งสามเร็คคอร์ดเกินขึ้นซ้ำกันเพราะเน็สช้า ให้ลบออกครับ

 

14/03/2024 15:31:00
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2024 08:56:23
98
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
สมัย อยู่นาค
มุกดาหาร

แจ้งลบ เร็คคอร์ดซ้ำกัน id=268532

 id=268533

 id=268534

ทั้งสามเร็คคอร์ดเกินขึ้นซ้ำกันเพราะเน็สช้า ให้ลบออกครับ

 

14/03/2024 15:23:46
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @04/04/2024 08:56:15
97
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางสาวสุปรีดา ธานี
อุบลราชธานี

แจ้งลบแบบคำขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถซ้ำ เนื่องจากขณะบันทึกระบบ datacenter ค้าง

request id  ดังนี้ 

1. นายณรงค์ วรรณวัติ 
     request id = 265134, 265133
2.นายธนเดช จันทร์ส่อง 
   request id = 264815, 264814, 264812
3.นายทวีชัย ตะกรุดเพ็ง
   request id = 264893

21/02/2024 16:59:36
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @22/02/2024 13:59:27

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์