แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
96
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
สมัย อยู่นาค
ขอนแก่น

ขอความอนุเคราะห์ลบ ID_266117    

ประวิทย์ สุพร
Prawit Suporn
1490100024208

เสียบบัตร กด ok แล้วขึ้นซ้ำ 

15/02/2024 14:56:05
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @22/02/2024 13:59:16
95
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
สมัย อยู่นาค
มุกดาหาร

ขอความอนุเคราะห์ ให้ลบ id_266117 สมัครประเมินฯ เสียบบัตรขึ้นซ้ำ

ให้ จนท.ช่วยลบออกให้ด้วยนะครับ กด Ok แล้วขึ้นสองครั้ง

15/02/2024 14:37:55
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @22/02/2024 13:58:56
94
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
น้ำค้าง ทองไทร
เพชรบุรี

แก้ไขนามสกุล ของ นายนพพล พูลพล เป็น พูลผล id=224141

07/02/2024 11:31:27
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @15/02/2024 08:54:43
93
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นางสาวน้ำค้าง ทองไทร
เพชรบุรี

เลขที่ หนังสือรับรอง แบบ คร.11 คร. 12 ของนาย พิสิฐ ยอดแก้ว  พบ 66-1-15001-0026 ให้เป็น  พบ 67-1-15001-0026 id=262931

26/01/2024 15:47:46
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @29/01/2024 14:20:38
92
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
สมคิด มีสุข
ชัยนาท

ขอแก้ไขชื่อ คำขอประเมินฯ(คร.10)และใบเสร็จรับเงิน จากนายบุญยกร คำวิชิต เป็น นายบุณยกร

Request from id = 263372

24/01/2024 14:23:18
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @29/01/2024 14:20:28

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์