แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
10
WI-OLOC-04 การใช้ระบบรับรองความรู้ความสามารถ การประเมินความรู้ความสามารถ
นายพรประดิษฐ์ คงมุสิก
ระนอง

ขอทราบรหัสผ่าน E-Mail : d_Ranong@dsd.go.th เพื่อดำเนินการตามหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ที่ รง 0494/ว0801 ลงวันที่ 12  ตุลาคม 2565

19/10/2022 09:44:40
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:39:34
8
สุวัฒน์ จันทรดิกุล
กระบี่

เรียน  จนท.ผู้เกี่ยวข้อง

ขอรหัสผ่าน อีเมลล์หน่วยงาน  d_Krabi@dsd.go.th  ครับ

ขอบคุณครับ
075-623782 ต่อ 111

18/10/2022 17:18:23
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:40:00
7
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
ปิยพร บัวเกิด
จันทบุรี

จันทบุรี ยังไม่ได้รับอิเมลที่ให้ตอบกลับจากสำนักรับรองความรู้ความสามารถเลยครับ

18/10/2022 16:39:14
เจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งข้อมูลค่ะ @05/01/2023 12:16:21
6
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
นายทวีศักดิ์ ทุ่งสง
น่าน

ไม่ทราบรหัสผ่านอีเมล์ d_Nan@dsd.go.th  กรุณาแจ้งกลับที่ thaweesak.nan@gmail.com

18/10/2022 16:08:43
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @05/01/2023 10:40:39
5
QM-OLOC-01 คู่มือคุณภาพ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร ยังไม่ได้รับอิเมลที่ให้ตอบกลับจากสำนักรับรองความรู้ความสามารถเลยครับ

 

18/10/2022 15:55:44
ดำเนินการตอบกลับ เรียบร้อยค่ะ @05/01/2023 12:13:19

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์