id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
149
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ .2545 รุ่นที่ 2
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 160 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 2 หรือไม่
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 2)
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02-390-0262

(161 คน)
148
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ .2545 รุ่นที่ 1
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 160 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 3 หรือไม่
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
ณ สปอร์ตแอนด์สปก บาย ธารารมณ์ (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 3)
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02 390 0262

(161 คน)
146
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และ พัสดุ สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
ผู้ประสานงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล 02-6434984

(36 คน)
144
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
อบรมการพัฒนานักพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2560
โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จ.นครนายก
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : อ.นพพร/อ.นที เบอร์ 02 245 1825

(57 คน)
143
กองแผนงานและสารสนเทศ
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเชื่อมโยง มิติ Funtion - Agenda - Areal สู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 - 22 มิถุนายน 2560
โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 13 มิถุนายน 2560
ผู้ประสานงาน : ชนาธิป 02-246-1935

(143 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด148 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน