แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
32
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

ขอแจ้งเปลี่ยน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ชื่อนายมีชัย กองคำ id=230752 ขอบคุณครับ (098-2140598 ผู้แจ้ง)

27/01/2023 15:40:45
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:41:34
31
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายนวพล พันอกแดง
มหาสารคาม

ขอเพิ่มเติมชื่อภาษาอังกฤษ นายสัจจพงษ์ แก้วกองศรี  Mr.Sajjapong Kaewkongsee id=229840 ขอบคุณครับ (098-2140598 ผู้แจ้ง)

27/01/2023 15:36:23
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:41:12
30
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ปลิดา ประดิษฐชัย
อุบลราชธานี

แจ้งลบคำขอ ที่ 3131 นายเคน บรรทร ด้วยคะ เนื่องจากซ้ำกัน

27/01/2023 11:50:38
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:41:00
29
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ธวัชชัย กาญจนถาวร
พัทลุง

แจ้งปัญหา คร 11 นายจรัล หนูปลอด  ภาพแสดงผลในแนวนอน ขอแก้ไขภาพให้อยู่ในแนวตั้ง

23/01/2023 12:08:18
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:40:10
28
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
รัชฎาวรรณ เกสโร
ยะลา

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ของนายซีบูดิง โตะยี Mr.Sibuding Tohyee เลขที่ ยล-66-1-15001-0032 ขอบคุณคะ

20/01/2023 11:04:30
ประสานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @31/01/2023 14:39:30

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์