แจ้งปัญหาระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
63
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

ณัฐพงษ์ จีนพะเนา
Nathaphong Jeenphanao
1309900637416

(2959)

อาจารย์ครับช่วยลบคีย์ซ้ำ ขอบคุณครับ

 

11/05/2023 10:21:00
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:31:51
62
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
อานุการณ์ บุญมี
สุโขทัย

แจ้งแก้ไขวันที่ชำระเงินของ id=233660

นายชูเกียรติ สุขอิ่ม

จากเดิน 15/10/2566 เป็น 15/02/2566

09/05/2023 10:30:35
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:00
61
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นฤมล ศิริวิโรจน์
นครราชสีมา

แก้ไข นายเอกลักษณ์  แตนผักแว่น  1301400029029  / นม 66-1-15001-301

จากสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ เป็น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

09/05/2023 09:47:30
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:07
60
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
นายชาญชัย เจนจรัสอารี

อ.ครับช่วยแก้ไข
นายเอกลักษณ์  แตนผักแว่น
1301400029029
นม 66-1-15001-301
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 แก้ไขเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

09/05/2023 09:37:32
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:13
59
P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
ฤทธิรงค์ ภูวุฒิ
ลำปาง

แจ้งลบ คำขอไม่ทราบพิมพ์คำขอมาจากหน่วยงานไหน  ** รุ่งโรจน์ แม่นยำ ID=2365 

03/05/2023 11:05:34
ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร @19/05/2023 15:32:21

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 60 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากรร. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม รร.กำลังตรวจสอบแก้ไข รร.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์